Россе бахархошта юкъе хана эггара воккхагIволча сага шийна паччахь хержав

Геттара лакха уллача ломан юрта Хьуле вахархочо Россе паччахьалкхен доазон тIа хана эггара воккхагIволча Иленаькъан Берса Iаббаса ший хоржам баьб. Воккха саг тешаш ва ше кхаж тесса саг Россе паччахьа хургхиларах. Белгалде деза Iабаса 122 шу даьнна хилар.

«Тахан вай хьал дика да. Паччахьалкхе низ болаш я, ший гIулакх ховш я, хьадаь дукха х1амаш да. Цудухьа, и деррига д1ахойодача хана тIехдика лора а деш дIахьоргдола паччахьа вай харжача бакъхьа хета сона. Со тешаш ва, айса кхаж тессар хьалхаваргхиларах», — йоах Воккхача сага, ший кхаж тоссаш.

ЖIайраха района бахархошта шоай хоржам бергболаш белгалья 6 моттиг я. х1ара кхаж тасса воагIар ший паччахьалкхен б1орахал кхоачашде воагIа. Хоржама моттигашка бIарг кхоабаш болчар хьаяхачох, Iура денца хоржамашка хьаухаш, шоаша къоабалвеча сага шоай кхаж дIалуш дакъалоацаш ба ерригача лоаман района бахархой:

— ЖIайраха района юрташкарча дукхагIболча наха Iура денца хьабола а бенна кхаж тесаб. Саг йодаш а йоагIаш а, хьоалчагIаш долаш моттигаш хиларах, цхьаццабараш дIа-хьа баха кхы а хьатIакхачанза ба. ХIанз хьоалчагIаш дIа а даьнна хьатIаухаш ба бисараш а кхаж тасса. Даьла къахетамца, кхы зе-зулам доацаш дика дIабодаш ба ер болх, — йоах хоржама моттигашка бехктокхаме волча Евкуранаькъан Джамалейла.

ХIара кхаж тасса хьа мел венача сага лов ше хьалхатеттар пачахьа хилар, бакъда из моттиг цхьанненамара егIа яц. ЧIоагIагIвар, дикагIвар хьалха а ваьнна, хоржамаш чакхдаларга догдоахаш ба лоамарой.

Матенаькъан Илез

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *