Кхерамзле Iалашъелаш

ВIаштара даьча, массехк гIатах латтача цIагIа газа эккхар бахьан долаш бархIлагIи, ийслагIи ши гIат ийккха хатар хиннад Ростовский областа Шахты яхача шахьаре. Хаьрцача шин гIата галашта кIалваха ялх саг ва. МЧСа беча хоамах цхьа саг веннав, ворхI саг кIалхарваьккхав, бархI лозаваьв. Нах кIалхарабоахачар хоарцама кIалхара нанеи бери хьадаьккхад. Венначун гаргарчарна сатоха низ тоъалба, хIаьта лозабаьчарна Дала моаршал лулда.

Хьалхара хулаш дац из мо дола хатар. ТIехьарча хана цу тайпара газ эккхарца нах бовш а, лозабеш а моттигаш нийсъеннай. ДукхагIа из хулаш да наха шоай газацара гIулакх лерттIа Iалаш цадирах.
ЙоагIача тайпара кхерамзле Iалаш цаяр бахьан долаш вай мехка а нийлу цу тайпара унзара гIулакхаш. Хийла, газага е токага хьожаш бола говзанчаш тIа ца буташ, шоашта гIод тохар кхераш шоай кIалдиса латта гIулакх лочкъаду наха, хIаьта цох цу дезала доккха зе хул, цIен ахIлой лозабеш а бовш а. ДукхагIча даькъе нах шоаш сагота цахиларах нийслу цу тайпара хIама. Мел хала дале а эггар хьалха шоашта кхерамзле Iалашъе еза наха. Гаргара нах лоалахой оарцагIабайна а, Iалашъяйта еза сагага кхерамзле. ХIана аьлча, цох тIехьагIа зулам хилча масса мехка бахархошка кхоач из.
Хьажалаш шоай цIеношкара газ, ток, хий гIахьа дий.

Матенаькъан Илез

 

№ 3 (12138), шинара, 15 январь, 2019 шу / вторник, 15 января 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *