Дувцараш

Цхьан дийнахьа

Цкъа цхьан дийнахьа, картал арахьа, Iолийга бадача Iажех шиъ хьал а ийца дIавода Цаген бIарга а вайна, гIадж бе а елла, тIехьаведдав цунна Iажаш бола да.
— Вошийна вир, деш хIама а доацаш, наьха Iажаш кхухьаш лелаш ва хьо, наьха айраш кхухьаш лела зуд мо, – аьнна, Цагена гIадж айяьй тIехьаведдачо.
— Гаьн тIа а ваьнна аз Iажаш баьха баларе, Iа-м топ теха вург ма варий со, – аьнна ший киса боахка Iажаш Iо а кхайса, дIавахав Цаген. – Сол а мецагIа ма вий ер-м, — аьнна, пурхаш а баь.
Низ

— Хьай низ хилча хьанах латаргвар хьо? – хаьттад наха Цагенага.
— Тхоай сесагах латаргвар-кх, — аьннад Цагена. – Кхы сагах со вахьа а вахьац, — аьнна.

Бегаш ма белаш соца

Водаш-воагIаш моллагIа саг шийх хьакхийтача Цагена оалаш хиннад:
— Бегаш ма белаш соца. Саго бегаш бича корта лазабоал са! БIаргашта боад тох сона, кулгаш кIомалу са. Сай ваха везача ца водаш вус со.
— ХIана вус хьо, бахьан фуд цун? – оалаш хиннад цхьаволчо.
— ХIана вуси, фу хули-м ховргда хьона, кхы хьо цIаькха йистхуле.
— Даьра, хьо-м наьха санна корта лазабоалаш ва мотт сона, — аьле дIаболхаш хиннаб нах.
— Хьона дара-м дIадаргдоаца лазар да, — оалаш хиннад наха.

Мар

Эйлаюкъе лелаш Iо ца ховш кIордаваь хиннав сесага мар.
ХIама хьаде безам а боацаш, цхьацца бехказло лохаш хиннай къонахчо, болх ца бе.
Цхьан дийнахьа кхо дии, кхо бийсеи ара а даьккха чувенав мар.
— Мича хиннав хьо? — аьнна шийга сесага хаьттача жоп деннад цо.
— Укх кхаь дийнахьа чува мукъа хиннавац, кодаме лаьттав со, — аьнна, байнача ший новкъостий цIераш яхай къонахчо.
КIеззига гIар а яь кхы хIама ца оалаш Iийнай сесаг.
Укхо байнаб аьнна цIераш яьха хиннараш ши-кхо ди даьлча баьхка хьаэйттаб ер волча.
Уж бIаргабайча сесаг дIачукхайкай маьрага:
— Хьааравала, Iа дIабехкараш дийн а бенна, юхабаьккхаб, хьона хьо шоашца дIавига. Байначар дIавугувла хьо, хIанз мо хургволаш хьо вале! – аьннад сесага.

Зурма

— Зурма малагIа хозагIа хет хьона? – аьнна, хаьттад наха Цагенага.
— Гаьнара хозар хета, — аьннад Цагена. – Юхе лекхаш хилча наб яйтац цо, — аьнна.

Хамхой Бекмарзий Дауд

№ 13 (12148), ера, 31 январь, 2019 шу / четверг, 31 января 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *