ЦIи кхаба а ховргдац

МоцагIа вахаш-текъаш Довт яхаш цIи йолаш саг хиннав, дукха къонгаш а болаш. Цар цIераш хиннай: Борз, Хьокха, Саьрг, УстагIа, Iаьхарг, ЖIали.
ХIаьта магIа юрта вахача Эдалбе кхувш йоагIаш, хоза йоI хиннай Мисалмат яхаш. Наха «Эдалбе Мисалмат» оалаш цIи а йоаккхаш саг хиннай из. Ший воккхагIволча воIа Берза из еха нах бахийтаб Довта, Эдалбе коа тIа. Зоахалол дахьаш баьхкача юкъархоша яхачунга ладийгIача, кIеззига уйла а яь цо аьннад:
– Шоана цIа а леладергдолаш, йизза нус еза ма хургъйий. Тха йиIиг зIамига я. Цунна кхыметтел шун цIераш кхаба а ховргдац. КIеззига сабарде дезаргда укх гIулакха. Шуга саг ца яла кхы бахьан а дац тха, – аьнна.
Цу хана, эгIарча цIагIа хиннача Мисалмата хезад цига даь къамаьл. Сецца жега хьажа, доахан детта бежкарта яхача цунна, бIаргадайнад, цигара устагIа берзо бихьалга. Чу а яха даьга аьннад йоIо,
– Вай бежкартара «тха доахарг» бихьаб, – аьнна.
– Хьан бихьаб из, – хаьттад дас.
– Iаб яхарг ца а Iахаш, бийда юарго ялларгахи ювцаргахи чакх а баьккха дIа-м даьра бихьаб, цхьан тхана ка мара хIама Iо ца дожийташ.
Цигга Эдалбе аьннад:
– ГIо, хьай даь-веший воI Гинез хьавеха, – аьнна.
Ца говш хьакхаьчав веший-воI, даь-воша волча.
– Волле, Довтанаькъанга дIаала, са йоIа цIераш кхаба а цIа-ков леладе а ховргдолга, тахан сона гучадаьннад. Хьем боацаш зоахалола нах хьабахкийта ала царга, – аьнна.
Иштта йоI маькара хиларах, ханачухь зоахалол хьоадаь маьре яхай.

ДIаяздаьр ЗААМИЕВ С.

№ 121 (12256), шинара, 20 август, 2019 шу / вторник, 20 августа 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *