Эздел яхар фуд, малагIча сагах ала мегаргда эзди ва из, аьнна?

Фуд из эздел яхар? Мичара хьадоагIаш да из? Хой вайна эзделаца хила а, цун чулоацам фуб а, цун бехкамаш лораде а. ТIехьарча хана цхьацца наха юкъе нийслуш дола гIулакхаш зийча, е къовсам баьннача наьха къамаьл хьахезача хеталу цу наьха вIалла хьоашал дий-хьогI цу вай дувцача эзделаца аьнна. Кхы вIалла деце а ше кхеллача ший Даьлаца эздел леладе деза сага. Хийлане ше мара гонахьа кхы саг воацаш мо ший хьашт дар ду, багах фуннагIа хьалъоал. Бакъда эздел хила деза сагаца ше цхьа из волча хана а. Ший сих, ший дегIах эхь хета ма дезий сага. Цудухьа яхад вай даьша «Нишк вахача а эзделах ма воха».
Лакхе ер статьяь белгалйоаккхаш доладаьча хаттарца наха юкъе араваьлча дукха тайпара хоз жоп. Хеталу массавар эздел долаш а, цунца хьалкхийна а, наха из дIахьехаш а, цунца вахаш а ва аьнна. Амма эздел яхача хIаманна кIатта цабераш а нийслу къамаьл дечарна юкъе.

Бештой Лиза, дешархо:
— Эздел сога хаьттача воккхагIчох эхь хетар, зIамагIчох къахетар да. Наха товр хулаш мел дола Даьла раьза хургвола хIама эздел да. Нагахьа, наха новкъа а воацаш шийна хIама а леладеш саг вахаш вале эзди ва из.

Кокархой Мухьмад, юртбоахамхо:
— Эздел долаш а хозача гIулакхаца а да, нахаца Iимерза, кIаьда хилар. Тийшаболх шийца боацаш хилар а да эздел долаш. Цкъа МутаIалнаькъан Тамерлана аьлар сога, «Тха Нанас оалар, эздел ювргIан кIала а лела де деза», аьнна.

Хамхой Мухьмад, юрист:
— Деррига чудоагIа эздела чу. Нахаца гIулакхаца хилар, гаргарча нахацара хьоашал, гIулакх лорадар, гаргалол дийналоаттаяр эздел да. Ше моллагIа дергда аьнна тIаийца хIама кхоачашдар саг эзди хилара белгало я. Нагахьа хьо наха накъавоалаш, эшача цар оагIо хьаллоацаш вале эзди саг ва хьо. Цхьавола саг нахаца дика а волаш, ше цхьаь волча хана миччахьа моллагIа нувх, хIама Iокхоссаш хул. Цхьаь волча хана чIоагIагIа леладе деза эздел. Эггара хьалха ший даьца а, наьнаца а, вежарашца а, йижарашца а, цIен-наьнаца а, дезалца а хила веза саг эздел долаш. МоллагIа хьадеш дола хIама дикагIа хургдолча тайпара хьадеш хилар да-кх эзди хилар. Шийна шийца нах хилча дезаргдолча тайпара хила веза-кх саг нахаца. Иман, ислам долаш саг хуле деррига эздел цунца да. Ший кулгаца, меттаца наха зе дIа ца доалаш хилар а эзди хилар да. Сога хаьттача сага дерригача вахара куц да эздел.

Цхьойрой Мухьаммад, юрист:

Эзди саг ва-кх нахаца Iимерза а волаш, бусалба динца а волаш, хоарцо ювцаш а воацаш, наха балийна а воацаш, ший болча аьттонца наха гIо а деш, велача-ваьлча оарцагIа а воалаш, нах юстара бувлаш бирса а воацаш, зуламе а воцаш, хьаьнала напагIа, рузкъ мара ший дизала ца а дуадеш, лоалхошца дика а волаш, зерате вахар а долаш хилар. Даьла салам хилда цуннна, Дьала Элчас аьннад ма йоахий, хозача гIулакхах хургья ялсмален карт, из эздел леладеча яхар хул-кх цун маIан.

Горчхананаькъан Анзор, юрист:
— Лоацца аьлача. Къаьстта укх ханага диллача, бусалба динцеи, гIалгIай Iадатацеи нахацарча бувзамгахьа тоам беш дола хоза гIулакх леладешвар ва-кх эзди саг ва.

Доданаькъан Лейла, нана:
— Ший дезал наха новкъа хургбоацача тайпара хьалкхе а беш, царна хьехам лоаттабеш хургва эзди саг, маIа вале а кхал вале а. Вай оал, эздел, гIулакх доал цун дегIах, аьле цхьа моллагIволча сага эзди гIулакх дича. Эздел да, наха ше гоама лургвоацача тайпара саг хилар. Хьо наха гоама хуле, хьо наха дегаза а хуле ха мара дезац хьай гIулакх дика доацилга. Эзди саг эггара хьалха ший гаргарча наха накъа воалаш хургва. Цхьабола нах хул вайна, ший дезал Iо а кхайсе наьха хьашташ кхоачашдеш лелаш, из моргвар Iовдала саг ва эзди вац.

Умаров Iиса, гIишлонхо:
— МоллагIволча сага шийна пайдабар леладу. Хьо мел чIоагIа эздел долаш хиннавар аьнна из наха кхета ца деча дIатIадаьннад вай хьал. МалагIа пайда ба эзделах хьабоалар? Эзди ва-кх, шийна тIадоацар ца а дувцаш, ши оагIо ца а лелаеш шийна Даьла раьза хургвар деш вола саг. Эздел долаш нах да вай яхаш ер мохк чубаххал во гIулакхаш леладеш дуккха ба вайна юкъе. Царга вай доагIар дIаалац эзделаца дац яхаш. Эзделах бола наьха кхетам кIалтIабаьннаб. Эзделаца да харц лувчунга хьо харц лув алар, бIехача сагага хьо бIеха ва аьнна дIаалар, вочунга во ва алар. Амма вай тигац, вай дика хила дог доагIа. Цкъа са лоалахочо аьлар из, эздел фуд ховргдоаца даьннад вай аьнна. Цу хана сона тамашийна хетар цо аьннар. Бакълувш хиннавар из.

Хамхой Мухьмад, дохкархо:
— Эздел вайнаьха гIулакх да. ЛарттIа вайнаьха гIулакх леладешвар эзди саг вв. Баркал шоана оаш беча балхах.

БIархой Башир, къамах саг:
— Вай оал саг шийна вахаш хилча, шийна-м гIалий тIара гIаскхе а вах, аьле. Цун маIан да, духхьал шийна вахаш волча сагаи гIаскхечоаи юкъе цхьаккха башхало яц яхилга. Наха зене а воацаш, ший дезал а кхоабаш вахача сагах ала мегаргда эзди ва из аьнна, амма ший гIулакх юкъагIа а дита юкъара хIама хьаллоацаш вола саг чIоагIагIа ва эзди. Къаман, мехка, наьха духьа хьувзаш, шийна хала дале а къахьегаш вар ва из визза эзди саг. Эздел да-кх – саг хилар. Сагл доаллаш саг вале из эзди ва.

Хутенаькъан Адам, ИТ Менеджер:
— Дукхача шерашкахьа даьшкара хьаденача гIулакхашца, оамалашца вахаш вола саг эзди ва. Ший дин, культура, Iадат лорадеш вале эзди ва саг.

Мержой Тамари, нана:
Нахаца хьарам а воацаш, Дала шийна денначох хам а беш, наьха хIама бIара а ца хьежаш вахаш вола саг Эзди ва ала йиш я. ХIаьта эздел яхар фуд аьлча, эздел сага дерригача вахара куц, сибат да. Наха ва аьннадар аьнна хилац саг эзди, из эзди хул нагахьа санна ший къаман гIулакх тоадеш, кIалдисар хьаллоацаш, наха дегаза а воацаш вахаш вале. Бакъда, хьалха хиннари карарча ханара дари къоастам болаш да наха юкъера эздел. ВIалла диса а дий-хьогI из-м аьнна хета боккъалдар аьлча.

Бисайнаькъан Хьабибула, юкъара саг
— ГIалгIа яхача дешаца вувзавеннача сага сий да эздел. Нагахьа цун из дале эздел да цунгахьа, деце эздел доацаш ва из. ХIана аьлча, хьалха гIалгIай бусалба хилале цар леладаь дин да йоах эздел.

Цхьорой Аюп, дахчан пхьар:
— Эздел мах бенна эца йиш йолаш е катеха сагагара хьадаккха йиш йолаш хIама дац. Эздел Дала вайна совгIата денна тамашийна, цу Далла шийна мара мах хоадабе ховргдоацаш хIама да. Амма эздел башхало йолаш да, ши-ший метте леладе дезаш. Агара ваьлачхой каша вижалца сага цIийца, уйлашца, метаца, оамалца, дегIаца хиладезаш хIама да из. Эздел шиш болча фусаме онда хул, хIана аьлча боккхийча наха шоай масалца кхебу шоай дезал а цара дезал а. ТIаккха эздел долча сага сий лакха хул, цу тайпара саг наха лерхIаш а наха везаш а хул. Дала вай къам лакхдоаккхалда Ше везаргахьа а са кхетамгахьа а.

МАТЕНАЬКЪАН Илез

№ 122-123 (12257-258), ера, 22 август, 2019 шу / четверг, 22 августа 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *