Воай къаман сийдола моттигаш лоархI вай е лархIац? ЛоархIачоа тара-м дац хьагур

Хьалха дIаяхача ханашка денз хьа гIалгIаша вай мехка дезагIа а сийдолашагIа а лоархIаш долча ердех да Маьт-Лоам тIа латташ дола Маьт-ЦIели. Цун лакхе, гIинбухенгахьа, гувна тIа даьгIад Матара-Ерда яхаш цхьаькха а, из хано тишдаь харцарца хьалдетта да Маьт-ЦIели. Цхьан хана Мехка кхел яьгIай йоах цу лоам тIа. Цигга беш хиннаб йоах моллагIа мехка беш бола лерхIаме барт, деш дола хувцамаш а деш дола керда кхайкамаш а цигара хиннад.

ХIетарча хана денз хьа Маьт-Лоам тIа а бувлаш цига Маьт-ЦIеле зерат а деш, Даьлагара мехка а, къама а цхьацца дикаш дехаш хьаденад гIалгIай къам. Тахан а из Iадат юха дийндаь цу тIа тIабувлаш нах ба кхувшбоагIачарна цунгахьа бола кхетам фуб а, из фу ерда да а, вай даьша цу наIарга дIаайттача леладаьр а, дийхар а фуд царна хайтар духьа. ЛаьрххIа цу лоам тIа валара ха июнь бетта 22 дийнахьа я.
2008 шера денз июнь бетта 22 дийнахьа Iурре цу лоам тIа хулаш йолча тоабах ва Саганаькъан Руслан. Из ше из гIулакх дика довзаш а цу лоам тIа нах хьалтIабоахаш шера воагIа тхьамада хержа хинна а ва. Цо яхачох, тахан из гIулакх дийндар, кагегIчарна цун маIан дIахайтар чIоагIа лоархIам болаш хIама да. «ШийтталагIа шу да вай цу лоам тIа хьалтIа а дувлаш, хIара шера тхьамада а хоржаш из гIулакх хьадахьа. Укх шера шийтталагIвола тхьамада хержа а ваьннав. Оаха хьалхе хоам дIа-хьа а бай, цхьацца яхь йолаш бола вай кагий нах тхоашта хьауллув а баьхе из никъ цу тIа хьалтIахьу. Цун керттера маIан да вай кхувшбоагIача кагийча наха долча тайпара из гIулакх фуд дIахайтар, царна из Iадат довзийтар, хьалха вай даьша леладаь из Iадат юха дийндар – меттаоттаде. Тахан аьттув болча хана дIадувца а дIадовзийта а деза вай кагегIчарна вай къаман гIулакхаш, Iадаташ, тархьар», — йоах Руслана.
Цхьаболча наха геттара хьамсара а хеташ, деза а лоархIаш леладу из гIулакх. Бакъда цох кIатта цабераш а нийлу кхоачам болаш. ХIанз со дIахо фу дувца воал аьлча, мел хам бу вай цу моттига, мел сий деш, лоархIаш лелаю вай из. Дукха ха яц дувцаш долча Маьт-ЦIеле ваха со хинна. Цига бIаргагуш дола сурт гIалгIашта из моттиг дегаза а, бIеха а, лерхIам боацаш а йолаш санна да – мугIарерча наха а Iаьдала болхлошта а. Ишта из ца хилча латтаргдацар из ерда цу хьал тIа этта. Цу чу латта гIандаш хьаара а даьха, чулатта шу наIара хьатIа а дийхка, чу Iокхийса нувхаш ядаш, даь Iеттараш долаш, из доацаш миIингашка яь цIено а йолаш кегар бар цу чу баьллар. Оаха чура цхьа бахьан хьацIена а яь тхоашца IокIалъяьхаяр цу чу яьда нувхаш.
Укх деношка интернете гIолла дувцаш да цу ерда чу дIачувоаллаш йола ниI решетка а теха дIакъайла я, хIана къайлай из яхаш. Блогераш ба яхачар а геттара айдаьдар из хаттар. Цхьаболчар хIираша къайлай яхаш а дувцар из. Бакъда, из ниI цу чу саг варгвоацаш дакъайлай Лоам бахача цу моттига лерхIам беча наха. КIордадаьд царна цу тIа хьалтIабувлача наха бIехъеш, ийрча йоаха из моттиг иштта бIаргаго. Цудухьа къайлай цар из дIа. Вай оамал я царга из хьадайтар.
Из доацаш цхьаькха цхьа сурт да лелаш, из хьан даьккхад хац сона, цу Маьт-ЦIелена лакхе тIера IотIадаьккха да из. Вешта аьлча ердан тхов ба хьахьокхаш бар. ВIалла шийх — гIалгIа хац сона — саг лоархIаш волча сага де йиш йолаш хIама дац цу тIа наха леладаьр. Цу ердан тхов тIа хьалтIа а бувлаш, цу тIа шоай а шоай тайпан а цIераш язъеш, цхьацца кхыдола йоазош деш, секаш доахаш болх лелабаьб. Тахан а из ду хургдолаш да цу тIа наха. Вай оалаш да-кх, из мо хIама даьча сагах «кулгаш кIомаденнадар хьа?», аьле. Хоза доацаш гIулакх да из. Вешта вIалла хьалтIа а мишта воал цу моча метте. Хьалха тIемаш долча ханашкахьа моллагIа цхьа паччахьалкхе йоха а яь, шоаш из хьаяьккхача тIабаьхкача котало яьккхачар деш хинна хIама да из. ЛакхагIйолча метте тIа а байле цига шоай байракх е кхыйола хIама IойогIаш оамал хиннай цар. Из де гIерташ бий а хац цу тIа байна уж йоазош дераш, е укхаза со а хиннав ала гIертий а хац.
Сога хаьттача, шоай къаман хIама наха ца лоархIалга а, царна из ца дезалга а, цунна уж сагота боацилга а да из. Цул совгIа ишта хьалкхебаьб уж даьша а ноаноша а. Цу мо волча сагага эзди зIамига саг ва, дикача наьха ва аьнна саг дIаенна а хургья хийлане, хIанзчул тIехьагIа лург а я. Фу оамал, фу гIулакх да из, къаман къаьнагIа йолча гIишлон тIа, лерхIамеча цIен тIа уж йоазош дар. Кхы вIалла деце, иттех шу хьалха дуIа а даь, дIакхайка а даь хIанзчул тIехьагIа маьждиг хилда аьнна къоастадаьд из ерда. Мичахьа кхача гIерташ да-хьогI вай? Сона хац, шоашта хой ала.

Матенаькъан Илез

№ 126 (12261), ера, 29 август, 2019 шу / четверг, 29 августа 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *