ГIАИ ЦУН ТIЕХЬЕИ

ГIАИ ЦУН ТIЕХЬЕИ

Дувцачох ворхI бIаьи кховзткъа шу хьалха вахаш хиннав къонах ГIа. ЧIоагIа денал долаш саг хиннав из.

 

ГIаь виъ воI хиннав: Нохчо, ГIалгIа, Маьлхе, Аьккхе. Йоккха тIехье дIайолаеннай царех. Цар цIераш а йолаш къамаш-тукхамаш дIадоладеннад. Цхьаккха хиннавац царна духьала отта вухьаш. ЦIера гердз кхы а хиланза ха хиннай из. TIeмахоша гIагIаш леладора, Iадсаькхашцеи гIебагIашцеи тIом бора. Цкъа цу тукхамашта духьала летар цхьанахьара баьхка хинна акха нах. ЧIоагIа низ болаш хиннаб уж. Царнеи вайчарнеи юкъе боккха тIом этта хиннабар. ГIаь тIехьено эшабир уж моастагIий, доазон тIара гаьнна дIалаьхкар.

МоастагIий шоайла дагабаьлар. ГIаь тIехье низагIа эшаергйоацалга дIахайна болаш, тийшаболх бе дагадехад царна. ГIаь тIехьенна юкъе цIур а белла, уж шоайла эгIабе дагадехад царна. Цу тIехьенах цхьачарна хоза къамаьл деш, дошо луш, вокхарна аьлий ба аьнна каьхаташ луш хьайзаб. КъайлагIа гIолла царна юкъедоаладаьд дешаш «аьла», «лай». Рузкъои оалалои Iехабаьраш моастагIашкахьа бувла баьннаб.

ГIаь тIехьен барт бохабаь баьнначул тIехьагIа, шоай болаш мел хинна низ хьавIашагIа а теха, юхалетача моастагIаша ераш эшабаьб. Бисараш лоам хьалбахаб. Шоайла вIаший гаьна йоацаш Iохайнай лоамашка Нохчочун, ГIалгIачун, Аьккхечун, Маьлхечун тIехье.

Лоам хьалбахачул тIехьагIа гIалаш е болабеннаб. Бакъда, цигача а ераш буташ хиннабац моастагIаша. Е лаьтта ахийтацар, е доахан доажадайтацар. ТIаккха цхьа бIаь ткъо дикагIа бола дезал вIашагI а кхийтта, кхыча халкъашкахьа баха дIабахар, йоах.

 

 

 

 

ГIалгIайче

 

Уккхаз ваьв со, уккхаз бувца

Iомавеннав мотт…

ГIалгIай дог ший кер чу долчоа

Яц ГIалгIайче готтI

 

ГIалгIайче — са дог, са вахар,

ГIалгIайче — са «жай»,

Цхьа са да вай шинне доахар,

Къаста йиш яц вай!

 

Ший чоалбано хозбаь кIайча

Латташ ба Баш-Лоам…

ГIалгIайче, хьо бIаргаяйча,

Хул кIанташта тоам!

 

Безам бувцаш боалий беша

Ираз лех шинне…

ГIалгIайче ца хилча, теша,

Къе хургдар дуне!

 

Уккхаз ваьв со, уккхаз бувца

Iомавеннав мотт…

ГIалгIай дог ший кер чу долчоа

Яц ГIалгIайче готтI

Гагиев Гирихан

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *