Г1АЛГ1АЙ МЕХКА КЪАМАН ЮКЪАРА ГАЗЕТ

Телевидене хьалхара денош

Укх деношка 25 шу дуз ГIалгIай мехка хьалхара телевидени хьаяь. Тахан санна дагадоагIа сона из хьаеча хана мел халача хьале яр вай еррига районаш. Кхыча республикашкара вахарах беха баьхка нах, дезалхой мичаб ца ховш, йоккха сагото яраш, хьабе болх боацаш лелараш. МассагIа яр цу хана тIалаьтта хало. ЛерттIа арадувлаш дацар газеташ, царех цхьадараш хIанз а еха латтача республикан столице Шолжа-ГIалий тIа дар.

Телевидене хьае атта дацар цу хьалашка. Эшараш дукха дар: из болх ховш бола нах-журналисташ, оператораш, режиссёраш, звукорежиссёраш, водителаш, чуIе моттиг, кхыдараш. Укхаза чIоаггIа накъабаьлар Нохч-ГIалгIай телевидене болх баь, цу гIулакхаца ювзаенна белггала поалхам Iоа бола нах. Къаьстта а царех вар спортаца ювзаеннача передачай редактор хинна Чахкиев Башир. Еррига хало шийна хьатIаийца, цу балха юхьиг дIайолае йийзар цун. Наьсарерча суда подвала чу яр студи. Дукха йоккха йоаца цхьа зал мара хIама дацар цун. Массехк камера, пенах йоаллаш цхьа телефон, дукха доккха доацаш герга истолг – из бар дукхагIча даькъе телевидене боахам. ХIаьта а хIара дийнахьа, сайрийна ялх сахьат даьлча, мехка латтача хьалах, кердадарех дувцар цун болхлоша. Кийчйора бе-бе репортажаш, студе хьехар цу заман чухь хьалхабаьнна лийнна Iаьдала а дин а викалаш, царех вар М. Сакалов, К. Костоев, С. Хамхоев, кхыбараш.

Каст-каста шоай вахарах-леларах дувцар тIемах байдда баьхкача лоалахарча республикашкарча наха. Белгалбоахар царна ахчанца а кхачанца а гIо деш бола кIалхара бахархой, Россе кхыча моттигашкара цар оагIув хьаллоацаш хиннараш. Радио а телевидени а цхьан коа яр. Цу хана укхаза болх беш вар кIоарггера ший болх ховш вола звукорежиссёр Костоев ХьажIумар, журналист Майсигов Руслан, оператор Жаниев Заьлмаха, диктораш Кодзоев Аслан, Осканова Фатима. Дикка гIо дора телевидене балха тIа гIорваьннача художника Имагожев Хож-Ахьмада. Цу деношка корреспонденталла цига балха дIаийцавар со а. ДагадоагIа айса массехк репортаж яь. Царех цаI яр, чIоаггIа эшаш яле а, дIакхайса латтача гIишлоех. Аз дийцар, парте Наьсарен райком чухинна цIенош пайда ца эцаш а дохаш а латташ хиларах. ТIехьагIа, уж тоа а даь, цар чу хьачуера республикан правительство. ШоллагIйола репортаж яр нах бахаш йолча моттигашта юхе, нувхаш Iо а кхувсаш, гувнаш хиларахи, уж моттигаш чIоагIа ийрчаяхарахи. Цу хана аз йийца моттигаш IоцIен а яь, наха боахамаш хьалдаьд, дIаегIай сомий бешамаш. Фаьлгашка санна эргадаьннад цигара хьал.

Ха дIа мел йода телевидене болх тоабе гIерташ хулар цун кулгалхой. Дикторий конкурс кхайкайир, дуккхача кагирхошта юкъера дикагIбараш хержар. Иштта ера цига балха йIаьххача хана керда хоамаш дешаш хинна Ф. Экажева. Кхувш, чIоагIлуш боагIар къона журналисташ М. Ахильгов,

Х. Плиев, кхыбараш.

ХIанз йовзаргйоацаш эргаяьннай телевидени. ЦаI хинна а ца Iеш, шиъ я уж республике: Наьсареи Магасеи. Сел йIаьха йоацача юкъа хьахиннаб шоай гIулакх дика довзаш бола массе тайпара болхлой, передачашта луш йола ха, цар жанраш дукхагIа хиннай. Еча передачай дикал кердача, лакхагIча боарам тIа я. ХIаьта а уж моцагIара, хьалхара денош диц ца луш дег тIа латт; телевидене селхане, цун балха юхьиг, цун истори санна.

С. Арчаков.

Сурта тIа: (аьрдехьара аьттехьа) ГIалгIай хьалхарча телевидене болхлой: диктор Кодзоев Аслан, корреспондент хинна со, художник Имагожев Хож-Ахьмад

22.12.2017 13:12
1900

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...