ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ с.п. Яндаре, ул. Ахриева, 26 Котиев Хамзат-Али Муслимович